BLOG #4 : Dynamisch Bereik

Hoi allemaal,

Deze blog gaat over Dynamisch Bereik.
Het “bereik” is het gebied waarin jouw gegevens staan.
In Excel kunnen dit ook meerdere bereiken zijn.
In onderstaand voorbeeld zijn er meerdere bereiken: Verkoopgegevens, maanden en verkopers.

Omdat Bereiken kunnen “groeien” doordat er meer gegevens bijkomen, is het belangrijk om zeker te weten dat alle gegevens worden meegenomen als je er mee gaat werken (overzichten, e.d.).
Natuurlijk kan je dit handmatig doen, maar de ervaring leert dat dit wel eens vergeten wordt, waardoor niet alle gegevens worden meegenomen en overzichten, e.d. onjuist zijn.

Er zijn meerdere manieren om een dynamisch bereik te maken.
Het gebruik van een Tabel is een optie, maar in deze blog ga ik gebruik maken van een formule.
Deze formule kan je ook gebruiken voor het maken van rapportages en kom daar, in één van mijn volgende blogs, op terug.

De formule die wij gaan gebruiken is: =VERSCHUIVING(verw; rijen; kolommen; [hoogte]; [breedte])

Hoe werkt deze formule?

Je start in een cel, je gaat een aantal cellen naar beneden (+) of naar boven (-), je gaat een aantal kolommen naar rechts (+) of naar links (-) en vervolgens bepaal je de hoogte en breedte.
Voor een Dynamisch Bereik hebben wij alleen de Startcel (verw), de hoogte en de breedte nodig.

Het heeft de voorkeur om het Bereik een eigen gekozen naam te geven, bijvoorbeeld MijnBereik.
Ga in het Lint naar de tab Formules en klik op Naam definiëren.

 

 

 

 

 

 

Vervolgens klik je op Nieuw.
Vul bij Naam de naam in: MijnBereik

 

 

 

 

 

 

In het vakje “Verwijst naar:” gaan wij de Verschuivings-formule invullen.

Maar eerst gaan wij de formule maken.
Het tabblad heeft de naam “Data”.
Wij starten in cel B2. De formule wordt dan: =VERSCHUIVING(Data!$B$2;0;0;6;5)

Nu hebben wij een bereik van 6 regels en 5 kolommen.
Maar als er gegevens bijkomen, wordt dit bereik niet automatisch groter.
De formule moet dynamisch gemaakt worden.
Dit doen wij door het aantal argumenten in de regels en de kolommen te tellen.
De formule hiervoor is =AANTALARG(waarde1; [waarde 2]; ….).

De formule wordt dan: =VERSCHUIVING(Data!$B$2;0;0;AANTALARG(Data!$B$2:$B$100);AANTALARG(Data!$B$2:$Z$2))

Nu hebben wij een dynamisch bereik gemaakt.
Als er nu meerdere gegevens bijkomen, zowel regels als kolommen, worden deze meegenomen in het bereik.

Nu wij de formule hebben, gaan wij deze invullen in het vakje Verwijst naar:

 
Nu hebben wij een Dynamisch Bereik gemaakt die wij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in een Draaitabel (Pivot Table).

En komen er nieuwe gegevens bij, dan worden deze ALTIJD meegenomen.

Tip:
Soms wil je de formule in een venster aanpassen, bijvoorbeeld de Verschuivingsformule die staat in het vakje ” verwijst naar:”, en gebruik je de pijltjestoetsen om naar het deel van de formule te gaan waar je iets wilt aanpassen. Maar wat gebeurt er dan?
Inderdaad, de cursor verschuift over je werkblad heen en neemt het celadres op in je formule. Iets wat je echt niet wilt!
Dit kan je voorkomen door eerst een keer in je formule te klikken en vervolgens op de F2-toets (bewerken) te klikken.
Nu kan je met je pijltjestoetsen door de formule heen.

De volgende blog gaat over “Aangepaste celopmaak voor getallen”.